تبلیغات
مجله تخصصی عکاسی - دانلود کتاب اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

مجله تخصصی عکاسی


اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

خرید
فصل یكم ؛تعاریف............................................................................................................................................................................................... 5

1-1 نمادها........................................................................................................................................................................................................ 5

2-1 عبارات و اصطلاحات.............................................................................................................................................................................. 7

فصل دوم ؛ دامنه و حدودكاربرد................................................................................................................................................................. 15

1-ملاحظاتكلی.................................................................................................................................................................................. 15

فصل سوم ؛ مشخصاتمصالح...................................................................................................................................................................... 16

1-فولادمصرفی.................................................................................................................................................................................... 16

2-جوش................................................................................................................................................................................................... 16

3-پیچ....................................................................................................................................................................................................... 16

فصل چهارم ؛ بارها و تركیببارها.............................................................................................................................................................. 17

1-ملاحظاتكلی.................................................................................................................................................................................. 17

2-4 تركیب بارهای شامل زلزله طرح ..................................................................................................................................................... 17

3-4 تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته ....................................................................................................................................... 17

4-4 تركیب بارهای شامل زلزله حداكثر مورد انتظار.......................................................................................................................... 18

فصل پنجم ؛ الزامات عمومیاتصالات....................................................................................................................................................... 19

1-ملاحظاتكلی.................................................................................................................................................................................. 19

2-5 اتصالات جوشی................................................................................................................................................................................... 19

3-5 اتصالات پیچی..................................................................................................................................................................................... 20

فصل ششم ؛ الزامات عمومی اعضا............................................................................................................................................................. 21

1-6 ملاحظات كلی..................................................................................................................................................................................... 21

2-6 الزامات عمومی ناحیه شكل پذیر اعضا........................................................................................................................................... 21

3-كمانشموضعی................................................................................................................................................................................ 21

4-الزامات عمومی ستونهای سیستم باربر جانبی لرزه ای................................................................................................ 23

1-4-بار محوری ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله .................................................. 23

2-4-برش ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله......................................................... 23

3-4-محدودیتهای هندسی ............................................................................... 24

24 ..................................................................................................................................................... ، 5-ضریب طولمؤثر ستونها

6-6 وصله ستونهای سیستم باربرجانبی لرزهای................................................................................................................................. 24

7-اتصالات پایستون........................................................................................................................................................................ 25

8-6 ستون های غیر باربر جانبی لرزهای.................................................................................................................................................. 25

فصل هفتم ؛ سیستمهای باربر جانبی لرزهای................................................................................................................................................. 27

1-ملاحظاتكلی.................................................................................................................................................................................. 27

فصل هشتم ؛ قابهای خمشیویژه........................................................................................................................................................... 28

1-8 ملاحظات كلی..................................................................................................................................................................................... 28

-2-8 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك........................................................................................................................................ 28

3-8 اتصال تیر به ستون............................................................................................................................................................................. 29

4-8 چشمه اتصال......................................................................................................................................................................................... 36

-1-4-برش چشمه اتصال................................................................................... 37

-2-4-ورق های تقویت چشمه اتصال....................................................................... 38

-3-4-پایداری ورق های چشمه اتصال..................................................................... 38

5-8 ورقهای پیوستگی............................................................................................................................................................................... 39

6-8 نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر.............................................................................................................................................. 40

7-8 تیرها........................................................................................................................................................................................................ 41

8-8 ستونها و وصلههای ستون................................................................................................................................................................ 42

فصل نهم ؛ الزامات قابهای خمشیمتوسط.......................................................................................................................................... 43

1-9 ملاحظات كلی....................................................................................................................................................................................... 43

2-9 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك........................................................................................................................................ 43

3-9 اتصال تیر به ستون............................................................................................................................................................................. 43

4-9 چشمه اتصال......................................................................................................................................................................................... 43

-1-4-برش چشمه اتصال................................................................................... 44

-2-4-ورق های تقویت چشمه اتصال....................................................................... 44

-3-4-پایداری ور قهای چشمه اتصال ..................................................................... 44

5 ورق های پیوستگی.............................................................................................................................................................................. 44 -9

6-9 تیرها........................................................................................................................................................................................................ 44

7-9 ستونها و وصلههای ستون................................................................................................................................................................ 45

فصل دهم ؛ الزامات قابهای خمشی معمولی................................................................................................................................................ 46

1-10 ملاحظات كلی.................................................................................................................................................................................. 46

2-10 اتصال تیر به ستون.......................................................................................................................................................................... 46

3-10 چشمه اتصال .................................................................................................................................................................................... 46

-1-3-10 برش چشمه اتصال ................................................................................. 46

-2-3-10 ورقهای تقویت چشمه اتصال ..................................................................... 46

-3-3-10 پایداری ورقهای چشمه اتصال.................................................................... 46

4-10 ورقهای پیوستگی............................................................................................................................................................................ 46

5-10 تیرها................................................................................................................................................................................................... 47

6-10 ستونها.............................................................................................................................................................................................. 47

فصل یازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه.................................................................................................................... 48

1-11 ملاحظات كلی ................................................................................................................................................................................... 48

2-11 اعضای مهاربندی............................................................................................................................................................................. 48

3-11 توزیع نیروهای جانبی..................................................................................................................................................................... 49

4-11 اتصالات مهاربندها........................................................................................................................................................................... 50

-1-4-11 نیروی طراحی ...................................................................................... 50

-2-4-11 طراحی خمشی اتصال مهاربند .................................................................... 50

-3-4-11 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گیره اتصال....................................................... 51

5-11 تیرها................................................................................................................................................................................................... 51

-1-5-11 ملاحظات كلی...................................................................................... 51

-2-5-11 تیر دهانه مهاربندهای و شكل ................................................................ 51

6-11 ستونها و وصلههای ستون ........................................................................................................................................................... 53

فصل دوازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای معمولی........................................................................................................... 55

1-12 ملاحظات كلی.................................................................................................................................................................................. 55

2-12 اعضای مهاربندی............................................................................................................................................................................. 55

3-12 توزیع نیروی جانبی.......................................................................................................................................................................... 55

3

4-12 اتصالات مهاربندها........................................................................................................................................................................... 55

-1-4-12 نیروی طراحی ...................................................................................... 55

-2-4-12 مسیر انتقال نیروی مهاربند به گره اتصال ........................................................ 56

5-12 تیرها................................................................................................................................................................................................... 56

6-12 ستونها و وصله ستونها ............................................................................................................................................................... 56

فصل سیزدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده واگرا................................................................................................................................. 57

1-13 ملاحظات كلی ................................................................................................................................................................................... 57

2-13 مدلسازی و تحلیل قاب.................................................................................................................................................................... 57

3-13 الزامات عمومی تیرهای دهانه مهاربندی شده............................................................................................................................ 58

4-13 تیر پیوند............................................................................................................................................................................................ 58

-1-4-13 محدودیت ها........................................................................................ 58

-2-4-13 برش تیر پیوند ..................................................................................... 59

59................................................... γ، -3-4-13 زاویه چرخش غیرارتجاعی مجاز تیر پیوند

-4-4-13 اتصال تیر پیوند به ستون.......................................................................... 60

-5-4-13 تقویت كننده های عرضی تیر پیوند ............................................................... 61

-6-4-13 مهارجانبی تیر پیوند............................................................................... 62

5-13 تیر ناحیه خارج از تیر پیوند.......................................................................................................................................................... 62

-1-5-13 نیروهای طراحی.................................................................................... 63

-2-5-13 مهارجانبی تیر...................................................................................... 64

-3-5-13 اتصال تیر ناحیه خارج از تیر پیوند به ستون ..................................................... 64

-4-5-13 اتصال بال به جان تیر ناحیه خارج از تیر پیوند................................................... 64

6-13 طراحی مهاربندها ............................................................................................................................................................................ 64

-1-6-13 نیروی طراحی ...................................................................................... 64

-2-6-13 جزییات مهاربندها ................................................................................. 64

-3-6-13 اتصالات مهاربندها ................................................................................. 65

-4-6-13 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گره اتصال........................................................ 65

7-13 طراحی ستونها و وصله ستونها................................................................................................................................................. 65

8-13 تعیین نیروهای طراحی اعضای ناحیه خارج از تیر پیوند......................................................................................................... 65

فصل چهاردهم ؛ سیستمهای دوگانه ................................................................................................................................................................ 67

1-14 ملاحظات كلی ................................................................................................................................................................................... 67

2-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه ................................................................ 67

-1-2-14 تیرها................................................................................................ 68

-2-2-14 ستونها و وصلههای ستون........................................................................ 68

-3-2-14 مهاربندها........................................................................................... 68

-4-2-14 اتصالات............................................................................................. 68

3-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی........................................................... 69

-1-3-14 تیرها................................................................................................ 69

-2-3-14 ستونها و وصلههای ستون........................................................................ 69

-3-3-14 مهاربندها........................................................................................... 69

-4-3-14 اتصالات............................................................................................. 69

خرید

برچسب ها : فولاد مصرفی جوش پیچ بارها و تركیب بارها ملاحظات كلی تركیب بارهای شامل زلزله طرح تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته

نظرات() 
المنتور
شنبه 24 فروردین 1398 05:09 ب.ظ
ممنون بابت سایت مفیدتون
http://elementorpro.ir
بسته آموزش کسب درآمد
یکشنبه 5 اسفند 1397 11:51 ب.ظ
وبلاگ زیبایی داری

به من هم سر بزن. هدیه خوبی براتون داریم!
تخفیف ریحون
یکشنبه 5 اسفند 1397 06:31 ب.ظ
تخفیف ویژه 5 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 5 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 5 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 10 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 10 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه.
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 10هزار تومن پرداخت میکنید.
راستی در ماه مبارک رمضان برای مسافران و معذورین شرعی قبل و بعد از افطار باز است.
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

imvu credits generator
چهارشنبه 16 اسفند 1396 12:35 ق.ظ
هی من فقط می خواستم بپرسم آیا شما هرگز با هکرها مشکل دارید؟
آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و به دلیل عدم تهیه پشتیبان داده ها، چند ماه کار سخت را از دست دادم.
آیا شما هر گونه راه حل برای محافظت در برابر هکرها دارید؟
chaturbate token generator hack
دوشنبه 14 اسفند 1396 11:29 ب.ظ
من این وب سایت را از طریق پسر عمویم پیشنهاد دادم.
من اکنون مطمئن نیستم که آیا این ارسال از طریق او نوشته شده است، زیرا هیچ کس دیگر چنین تقریبی به اندازه تقریبا مشکل من را تشخیص نمی دهد.
تو شگفت انگیز هستی با تشکر!
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 11:10 ب.ظ
چیزی که من متوجه نمیشم اینه که در حال حاضر نیستی
در واقع خیلی بیشتر نسبت به شما ممکن است در حال حاضر مناسب باشد. شما خیلی هوشمند هستید
شما در حال حاضر به طور قابل توجهی در رابطه با آن را می دانید
این موضوع باعث شده من شخصا آن را از زوایای متنوع متعدد در نظر بگیرم.

مردان و زنان شبیه آن نیستند مگر اینکه چیزی باشد
برای انجام با دختر جادو! شخصیت شما خوب است.

همیشه مراقب آن باشید!
livejasmin credit hack mobile
جمعه 4 اسفند 1396 11:03 ق.ظ
من این پسر وب سایت توسط پسر عموی من توصیه شد. مطمئن نیستم
آیا این پست توسط او نوشته شده است، زیرا هیچ کس دیگری چنین جزئیاتی در مورد مشکل من نمی داند.
تو شگفت انگیز هستی با تشکر!
weed
دوشنبه 30 بهمن 1396 10:11 ق.ظ
من کنجکاو هستم که پلتفرم وبلاگ شما استفاده کنم؟
من با برخی از مسائل امنیتی کوچک خود را با آخرین من
سایت و من می خواهم چیزی امن تر پیدا کنم. آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
descargar cam4 token hack gratis
جمعه 27 بهمن 1396 07:34 ب.ظ
واکنش مؤثر در برابر این پرس و جو با
استدلال های واقعی و توضیح دادن همه چیز در مورد آن است.
clash royale hack
چهارشنبه 18 بهمن 1396 11:19 ب.ظ
سلام، من می خواهم برای این وب سایت مشترک شوید
آخرین بهروزرسانی ها را دریافت کنید، بنابراین کجا میتوانم این کار را انجام دهم لطفا کمک کنید
girls x battle cheats
دوشنبه 2 بهمن 1396 10:49 ب.ظ
مقاله عالی من با بسیاری از این مسائل مواجه هستم
همچنین..
Blythe
جمعه 17 آذر 1396 12:23 ق.ظ
Simply desire to say your article is as surprising.
The clearness in your post is just great and i can assume you're an expert on this subject.
Fine with your permission let me to grab your RSS feed
to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.
صبا
پنجشنبه 13 مهر 1396 12:09 ب.ظ
خیلی دوست دارم تبادل لینک داشته باشم.بهم سر بزن اگه خوشت اومد تبادل انجام بده
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :