تبلیغات
مجله تخصصی عکاسی - مطالب ابر تحقیقی

مجله تخصصی عکاسی

تحقیقی در موردانعطافپذیرى

 • تحقیقی در موردانعطافپذیرى
  تحقیقی در موردانعطافپذیرى دسته: فیزیک
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 120 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 37

  تحقیقی در موردانعطافپذیرى

  قیمت فایل فقط 5,500 تومان

  خرید

   توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

  فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

  تعداد صفحات: 37

  تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

  فونت:roya

  سایز:حداکثر 24

  سر فصل ها:

  • رشدانعطاف‌پذیرى
  • تغییراترشدىدرزمینهٔانعطاف‌پذیرى
  • سنجشانعطاف‌پذیرى
  • تمریناتانعطاف‌پذیرى
  • تمرینباکِش
  • تمرین‌هاىانعطاف‌پذیرىویژهٔپیاده‌روى

  دید اجمالی :

  موقعىکهتوپىرابهروىسطحثابتبزنیمجزئىفشردهمى‌شودوچوناکثراجسامتمایلدارندشکلاصلىخودراحفظکنندبعدازفشردگىمجدداًبهشکلاولیهٔخودبرمى‌گردد. توپپسازاصابتبهزمینازآنجداشده،واززمینبلندمى‌شود. وقتىدوجسمدرحالحرکتهستندویکىبردیگرىضربهواردمى‌کندهمینحالتاتفاقمى‌افتدماننددستآبشارزنوتوپدروالیبالویازدنتوپتنیسباراکت. خاصیتىراکهموجبمى‌شودتااجسامپسازبرخوردکردنوتغییرشکلجزئىدادندوبارهبهشکلوهیئتاولیهٔخودبرگردندخاصیتانعطاف‌پذیرىاجسامگویند. اینخاصیتدراکثراجسامویااشیائىکهدرورزشبه‌کارمى‌روندوجوددارد. 

  قیمت فایل فقط 5,500 تومان

  خرید

  برچسب ها : تحقیقی در موردانعطافپذیرىتحقیقفایل وردپرسشنامهرزومهپروپزال دانشجوییمقالهپاورپوینتگزارش کاراموزیعلومتحقیق و مقاله فایل پی دی افگزارش کارتحقیق دانشجوییپروپزوال

نظرات() 

تحقیقی در موردستاره شناسی

 • تحقیقی در موردستاره شناسی
  تحقیقی در موردستاره شناسی دسته: فیزیک
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 20 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 57

  تحقیقی در موردستاره شناسی

  قیمت فایل فقط 8,500 تومان

  خرید

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

  فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

  تعداد صفحات: 57

  تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد

  فونت:roya

  سایز:حداکثر 24

  سر فصل ها:

  • طلوع وغروب ماه.
  • گرفتگی های قمر
  • جذر مد
  • جذرومد خورشیدی
  • اثر جذرومدها بر روی چرخش زمین
  • أسمان متغیر شب
  • محتویات كهكشان
  • نسل ستارگان
  • كوتوله ها وغولها
  • ستارگان حاصل از پیش ستارگان
  • افروزش هیدرو ژن
  • حفره های  سیاه در فضا
  • خواص یك حفره سیاه

  دید اجمالی :

  ماه زمین رادرسفرش درفضاهمراهی میكند’و در هر3/27روز مداری تقریبأ دایره ای را به  دور سیاره زمین طی میكند.   مواضع نسبی خورشید’  زمین وماه به طور پیوسته درنتیجه حركت ماه به دورزمین وزمین به دورخورشیدتغییر میكنند’وپدیده بسیارزیبایی راكه اهمیت عملی دارد ایجاد میكنند.ولی به خاطر این كه اندازه شعاع وجرم ماه درمقایسه با سیاره زمین استثنایی است ’تأثیرشدیدی بررویكارهای عملی مردم اعمال میكند.

  درمنظومه شمسی هیچ قمری به اندازه ماه به سیاره مادرنزدیك نمی گردد.اندازه بزرگ ماه سبب میشودكه گهگاه سایه بزرگی برروی قسمتهای از زمین بیندازد وهنگامیكه دراثرتغییرمكانهای ماه وزمین’این دوجسم وخورشید بریك خط مستقیم قرارگیرند’پدیده ای تولیدمیشود كه به آن خورشیدگرفتگی می گویند.

  قیمت فایل فقط 8,500 تومان

  خرید

  برچسب ها : تحقیقی در موردستاره شناسیتحقیقفایل وردپرسشنامهرزومهپروپزال دانشجوییمقالهپاورپوینتگزارش کاراموزیعلومتحقیق و مقاله فایل پی دی افگزارش کارتحقیق دانشجوییپروپزوال

نظرات() 

تحقیقی در مورد شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

 • تحقیقی در مورد شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ
  تحقیقی در مورد شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ دسته: حسابداری
  بازدید: 1 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 121 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 84

  تحقیقی در مورد شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

  قیمت فایل فقط 10,000 تومان

  خرید

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقالهمورد استفاده قرار گیرد

  فرمت : Word(قابل ویرایش و اماده پرینت)

  تعداد صفحات: 84

  تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد

  فونت:roya

  سایز:حداکثر و معمول 24

  سر فصل ها:

  • ریسک و بازده
  • بی ثباتی شاخصی برای ریسک
  • فرضیات اصلی برای فرموله کردن مدل
  • مدل منطقی
  • CAPM ابزاری برای مدیران ارزیابی کننده سرمایه
  • تحلیلهای رگرسیون
  • بررسی CAPM
  • فاما و فرنچ و مدل سه عاملی
  • عامل SMB
  • عامل HML
  • تعبیر عوامل
  • تهیه مدل سه عاملی
  • گروه بندی سرمایه ها با استفاده از مدل سه عاملی
  • مشخص کردن عامل ریسک با توجه به انتخاب سرمایه گذار
  • نتیجه گیری

  دید اجمالی :

  مفهوم عمومی: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذیرش ریسک بیشتر است.

  بسیاری از سرمایه گذاران به این نکته توجه دارند که پذیرش ریسک بالاتر برای دریافت بازده های بالاتر الزامی است. در این مقاله ما دو مدل مهم را برای توضیح این رابطه بکار گرفته وآنها را توضیح می دهیم. آنگاه توضیح خواهیم داد که چگونه این ابزارها می توانند بوسیله سرمایه گذاران برای ارزیابی داراییهایی همانند اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرند.

  قیمت فایل فقط 10,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : تحقیقی در مورد شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچتحقیقفایل وردپرسشنامهرزومهپروپزال دانشجوییمقالهپاورپوینتگزارش کاراموزیعلومتحقیق و مقاله فایل پی دی افگزارش کارتحقیق دانشجوییپروپزوال

نظرات() 

تحقیقی درمورددستورالعمل و روش تحقیق و پژوهش

نظرات() 
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :