تبلیغات
مجله تخصصی عکاسی - مطالب ابر دانلود رایگان

مجله تخصصی عکاسی
در مطلب امروز عکاسباشی با ما به شهر سان فرانسیسکو کالیفرنیا سفر کنید تا مکان های دیدنی آن را تماشا کرده و به فرصت ‏های عکاسی در این شهر نگاهی داشته باشید. این کتاب عکاسی، مثال های خود را با ذکر مشخصات عکس توضیح داده است.‏
پل گلدن گیت
گلدن گیت یکی از پل های مشهور سان فرانسیسکو می باشد که برای این شهر یک نماد محسوب می شود.

نظرات() 

کتاب بسیار کاربردی آموزش فیلمبرداری ویدئویی با کمک دوربین DSLR شامل مباحث:


بخش اول یک راه جدید برای داستان
تکامل هنر
رویکرد ما
سفر به آینده
دیدار با بازیگران
در مورد دیسک
منابع اضافی
   تصاویر متوالی: فقط در مورد شات
ساخت انتقال
زبان سینما
قوانین ترکیب برای سینما
توالی تصاویر
ساخت یک طرح
   قبل از فیلمبرداری: نیاز به پیش تولید
سازماندهی نشست برنامه ریزی
انجام بررسی سایت
از نظر سنجی سایت به فریم آخر
Crewing پروژه
ملزومات ویدئو
اندازه قاب
سرعت فریم
اسکن خط
نسبت تصویر
فشرده سازی
بخش دوم LIGHTING سینمایی
   بازی با نور: خلق موضوع خود 
ملزومات سه نقطه نورپردازی
آماده سازی صحنه
تکنیک برای کنترل نور
نور در دسترس 
هدف از نورپردازی
گرفتن رنگی 
تیراندازی با نور در فضای باز
فیلمبرداری در شرایط کم نور
   چراغ کوچک: راه حل های کم حجم و سبک
LED ملزومات نورپردازی
دیگر فناوری نورپردازی
کیت
جایگزین کم هزینه
تطبیق عکس
نورپردازی DIY 
بخش سوم آماده سازی خود برای حرکت و صدا
   قطعات بدنه: انتخاب یک بدنه دوربین برای ویدیو
انتخاب یک دوربین
تامین انرژی دوربین
ضبط فشرده سازی
دوربین های مانیتورینگ
نظارت خارجی
از هنوز هم به حرکت: یک عکاس راهنمای VIDEO ایجاد با DSLR 
  از دریچه لنز: خواسته منحصر به فرد از فیلم
انتخاب لنزهای
گرفتن لنز به شات
پیگیری تمرکز
  گرفتن یک شات ثابت: پشتیبانی از دوربین عمومی
دستی
ثبات با یک سه پایه
با استفاده از ایستگاه
دیگر ابزار
تثبیت کننده های دولیس
صترل و جرثقیل
  صوت نیمی از داستان
کیفیت صوتی گرفتن
ملزومات فنی صوتی
فناوری میکروفون
انتخاب میکروفون
الگوهای میکروفون وانت
مانیتورینگ صوتی
ضبط حرفه ای صوتی
  گرفتن ایمن: ذخیره سازی درست 
انتخاب یک فرمت ذخیره سازی
پشتیبان گیری 
قسمت چهارم
  مدیریت رسانه برای DSLR های ویدیوئی
انتخاب یک درایو رسانه
رسانه انتقال
سازماندهی رسانه برای ویرایش
کد فیلم برای ویرایش
تبدیل و منطبق نرخ فریم
پشتیبان گیری و آرشیو
  مبانی ویرایش ویدئو
انتخاب یک سیستم در حال ویرایش
مبانی ویرایش سه نقطه
همگام سازی تصویر و صدا
انتقال، عوارض، و تنظیم سرعت
  کنترل رنگ: اصلاح رنگ و درجه بندی
مفاهیم رنگ
کالیبراسیون مانیتور ویدئو شما
اصلاح و درجه بندی در مجموعه و در پست
اصلاح رنگ و درجه بندی نرم افزار
پخش امن ویدئو
  توزیع: انتشار فیلم شما
فهرست خروجی
ایجاد یک فایل 
ایجاد دی وی دی و دیسک های بلو ری
نوشتن برای وب
خلق یک چاپ از فریم های ویدئویی
بخش پنجم اکتشافات CREATIVE
  متوقف کردن و رفتن: ایجاد توقف حرکت انیمیشن
آماده سازی خود برای توقف حرکت
آماده شدن برای توقف حرکت
فرایند تولید
  ایجاد انیمیشن زمان گذشت
تجهیزات ضروری
روش تیراندازی
رویکرد فنی

ادامه مطلب

نظرات() 

یکشنبه 17 مرداد 1395

دانلود رایگان کتاب روتوش در عکاسی

نویسنده: صد سو   

کتاب حاضر یک کتاب مفید در زمینه روتوش و ویرایش عکس توسط نر افزار فتوشاپ می باشد. در این کتاب نحوه روتوش عکس یک فرد با تمام جزئیات به طور کامل آموزش داده شده است. زبان کتاب انگلیسی است اما اگر زبان انگلیسی شما خوب نیست نگران نباشید، زیرا شکل ها کاملا گویا هستند. مباحث مطرح شده شامل:

Chapter 1 : The Beauty                                                           

Setting Up

Skin

Warping

Channel Grab

Structural

Eyelashes

Reshaping the Eyebrow

Right Lashes

The Mouth

Quick Mask

 

Chapter 2 : The Background                                                        

Cropping

Flares

 

Chapter 3 : The Powder Products                                             

Enhancing Texture

Eyeliner Strip

 

Chapter 4 : The Tube Products  

                                                     

Chapter 5 : Composing the Lifestyle                  

The Torso

The Legs

 

Chapter 6 : Integrating the Lifestyle                              

The Shoes

The Hair Work

The Hair

Lifestyle Makeup

A Final Review

 

Chapter 7 : Makeup and Hair                                        

The Hair

Lifestyle Makeup

A Final Review

 

Chapter 8 : The Markups

                                     

Chapter 9 : Delivering the File                                           

نظرات() 


یک کتاب منحصر به فرد برای آمزش عکاسی دیجیتال شامل: 


دانلود


 Digital Quickstart          

 Quickstart to Digital: Pix to Print in

Seconds                   

What Do You Mean by “Digital

Photography”?             

Why Flash Media Is Important   

Photography and the Internet   

Is Digital Photography

Expensive?                

Is Traditional Photography Really

Less Expensive?            

 Advantages and Disadvantages

of Digital Cameras         

Capture Delays              

Sensor Resolution and Crummy

Lenses                   

The RGB Color Space          

The CCD Image Sensor        

CCD and Color: Using a Color

Mask                    

CCD Competition: Low-Cost

CMOS Image Sensors         

What About Foveon?         

Aliasing and Other Imager

Problems                 

Highlights and CCD Sensitivity  

Digital Camera Technologies and

Standards                

EXIF                   

Exif Print                  

PictBridge                 

Direct Print                

Design Rule for Camera File

Systems                   

Digital Print Order Format     

 Film Basics                  

Choosing a Color Film         

Types of Color Film           

Negative Film               

Reversal Film (Slide Film,

Transparency Film, or

“Chromes”)               

Professional Film            

Films for Specialized Color

Balance and Exposure Times    

Selecting and Using Film       

Color Balance and Film       

Do You Need a Film for a

Special Purpose?            

Storing Film Properly         

Film Speed                

Film Speed Rating Systems     

Film Speed and Grain         

How Film Responds to Light    

II Digital Basics             

 The Importance of Lenses      

Lens Focal Length            

Normal Focal-Length Lenses    

Focal Length and Digital

Cameras                 

Long Focal-Length Lenses      

Short Focal-Length Lenses     

Special-Purpose Lenses        

Automatic Focus             

Types of Autofocus          

Center-Weighted Autofocus Lock

 

Focus and Depth of Field       

Controlling Depth of Field     

Lens Focal Length, Aperture,

and Light                 

 Exposure and Focus           

Digital Cameras and Color

Balance                  

Color Balance and Film       

Color Balance and Slide Film   

Exposure Latitude            

Film Latitude                

 Getting Your Pix Onscreen     

Working with Scan Software   

Making a Scan Step by Step    

Determining the Samples per

Inch of a Scan              

Scanning for Internet Output   

Scanning for Inkjet and Dye-

Sublimation Output          

Scanning for Laser and Offset

Printing                   

Alternatives to Scanning       

 Files and File Formats         

Photoshop Elements and

Photoshop: File Format

Compatibility             

JPEG File Format             

How JPEG Works            

The Replacement for JPEG:

JPEG                 

TIFF File Format              

Photoshop File Format        

 File Recovery: Finding “Lost”

Images                   

Using PC Inspector File

Recovery                 

Recovering Lost Images from

Flash Media              

Recovering Specific Images    

Partially Corrupt Files        

Filesystems at Work: The File

Allocation Table (FAT)      

What Happens to Lost Data   

Preventative Maintenance:

Defragmenting Flash Media

Formatting Flash Media      

Formatting in the Camera    

Another Disaster Point: USB   

III Image Editing           

 Basic Editing with Photoshop

Elements and iPhoto       

Finding an Image on Your

Computer               

Editing with Photoshop

Elements                

Printing Resolution          

Resizing an Image Step

by Step                  

Resampling an Image        

Rescan or Resample a Photo   

Resampling             

Modifying an Image in

Elements                

Perspective Correction in

Elements                 

Rotating an Image in

Elements                 

Unlimited Transformations in

Elements                 

Editing with iPhoto          

Working with the Print Dialog

Box in iPhoto              

Resizing an Image Step by

Step                    

 Editing with Selection Tools   

Introduction to Selection

Tools                   

Toolbox Options            

Fly-Out Menus             

The Most Popular Selection

Tools                   

Using the Magic Wand Tool   

Using the Lasso Tool        

Using the Rectangular Marquee

Tool                    

Using the Elliptical Marquee

Tool                    

Introduction to Image Editing  

Color Balance            

 Advanced Selection Tools     

The Polygonal Lasso Tool     

Magnetic Lasso             

Single Row and Single Column

Marquees               

Quick Mask Mode           

The Amazingly Versatile Pen

Tools                   

Saving Selections            

When Your Software Tools Quit

Working                

The Power of the Color Range

Command                

Modifying Selections        

Feathering and Antialiased

Selections                

Don’t Forget the Crop Tool    

Photoshop Elements Workarounds

for Pen and Quick Mask    

 The Importance of Resolution  

Understanding Different Terms

for Resolution            

Input Resolution            

Digital Cameras and

Resolution                

Resolution of Film: How Many

Pixels?                   

Scanner Software and

Resolution                

Understanding Bit Depth     

- and -bit Scan Rates    

How Can a -Bit Scan Help

Me?                    

Drawbacks to -Bit Images   

Output Resolution           

Digital Methods for Increasing

Resolution                

Printing Press Output and

Resolution                

 The Importance of Filters     

Sharpening Prints           

CONTENTS vii

Degrees of Unsharp Masking  

An Exercise with Unsharp

Mask                   

Taking Advantage of Blur     

Removing Moiré Patterns and

Halftone Dots             

Using Blur to Add an Artistic

Touch                   

Noise Filters: Despeckle and

Dust & Scratches           

 The Importance of Brightness/

Contrast                 

Introduction to Histograms    

Correcting Brightness and Contrast

for Dark Images            

Correcting Brightness and Contrast

for Low-Contrast Images     

Using Histograms to Diagnose

Exposure Problems        

Setting Brightness and Contrast

with the Black Point and the


ادامه مطلب

نظرات() 

سه شنبه 12 مرداد 1395

دانلود رایگان کتاب عکاسی گروه تحصیلی هنر

نویسنده: صد سو   

کتاب عکاسی گروه تحصیلی هنر

 

دانلود


یک کتاب منحصر به فرد و استاندارد برای آنهایی که به تازگی عکاسی را شروع کرده اند و یا برای مرور عکاسان حرفه ای:

هدف کلی

 آشنایی با عکاسی و کاربردهای آن و تاریخچه تحول عکاسی در ایران و جهان

 آشنایی با چگونگی کار دوربین های عکاسی و توانایی عکسبرداری با دوربین دیجیتال

و به کارگیری لنز و فلاش

 آماده سازی عکس با کمک نرم افزارهای مرتبط و ارائۀ عکس های چاپ شده

رشته های گرافیک  چاپ دستی  صنایع دستی  نقاشی

مرمت آثار فرهنگی  سینما  پشتیبانی صحنه

گروه تحصیلی هنر

شامل:

کتاب عکاسی گروه تحصیلی هنر

 

یک کتاب منحصر به فرد و استاندارد برای آنهایی که به تازگی عکاسی را شروع کرده اند و یا برای مرور عکاسان حرفه ای:

هدف کلی

 آشنایی با عکاسی و کاربردهای آن و تاریخچه تحول عکاسی در ایران و جهان

 آشنایی با چگونگی کار دوربین های عکاسی و توانایی عکسبرداری با دوربین دیجیتال

و به کارگیری لنز و فلاش

 آماده سازی عکس با کمک نرم افزارهای مرتبط و ارائۀ عکس های چاپ شده

رشته های گرافیک  چاپ دستی  صنایع دستی  نقاشی

مرمت آثار فرهنگی  سینما  پشتیبانی صحنه

گروه تحصیلی هنر

آشنایی با عکاسی و کاربردهای آن

شاخه های گوناگون عکاسی

 عکاسی چهره

 عکاسی مستند

 عکاسی معماری

 عکاسی مد و تبلیغات

 عکاسی سینما و تئاتر

 عکاسی نجومی

 عکاسی به عنوان هنر

تاریخچه عکاسی در جهان و ایران

فصل دوم : ساختمان دوربین های عکاسی

طبقه بندی دوربین های عکاسی

قسمت های اصلی یک دوربین

 بدنه

 عدسی یا لنز

 منظره یاب

منظره یاب بازتابی

صفحه نمایش در دوربین های دیجیتال

وسایل تنظیم نور

دیافراگم

مسدود کننده یا شاتر

نورسنج

تنظیم فاصله یا واضح سازی

شروع عکسبرداری

فصل سوم : عکاسی دیجیتال

اساس کار دوربین های دیجیتال

قدرت تفکیک

رابطهٔ حساسیت و کیفیت تصویر

حساسیت و نویز

قالب های مختلف تصاویر دیجیتال

 RAW قالب

کارت های حافظه

تراز سفیدی

اسکنرها

وسایل چاپ عکس های دیجیتال

فصل چهارم : آشنایی با مبانی ترکیب بندی و زبان تصویری عکس

مبانی زیبایی شناسی عکس

زبان تصویری عکس

نقطه دید و نوردهی

تقارن

قاب تصویر

توازن و تنوع

نقطه دید بالا

نمای نزدیک

نقطه دید پایین

 ( Lighting quality) کیفیت

نور تیز و شدید

 ( Soft Light) نور نرم

نور شدید بعد از ظهر

نور نرم و پخش

جهت نور

جهت و شکل نور

ضد نور کنتراست شدید

استفاده از کنتراست بالا

استفاده از کنتراست پایین

 ( Tone) استفاده از ویژگی های موضوع/رنگ مایه ها

 ( Texture) بافت

 ( Line) خط

 Pattern طرح و نقش یا

عکس العمل یا پاسخ به یک اتفاق

فصل پنجم : نقش شاتر و دیافراگم

عمق میدان وضوح

اندازه دیافراگم

فاصله اولین نقطه وضوح تا دوربین

 تأثیر فاصله کانونی لنز در عمق میدان وضوح

بهترین نقطه برای واضح سازی کردن

فاصله فوق کانونی

نقش مسدود کننده

نقش سرعت مسدود کننده در کیفیت های بصری عکس

کشیدگی یا تار شدن تصویر

حالت اول: دوربین ثابت موضوع متحرک

جهت حرکت

فاصله جسم متحرک

 فاصله کانونی لنز

حالت دوم: جسم ساکن ، دوربین متحرک

حالت سوم: دوربین و موضوع هر دو متحرک  

فصل ششم : شناخت لنزها

شناخت لنزها و کاربرد آن ها

ساختمان یک لنز مرکب

روشنایی، سرعت لنز و یا دیافراگم نسبی

انواع لنزها

لنزهای زوم

لنزهای ماکرو

تأثیر فاصله کانونی بر پرسپکتیو

فصل هفتم : نورسنجی

روش های نورسنج ی

 روش نورسنجی بازتاب ی

 روش نورسنجی مستقیم

فصل هشتم : فلاش

یک فلاش چگونه کار می کند؟

G.N عدد راهنما

سرعت همزمانی

موارد استفاده فلاش در روز

فصل نهم : ماکروگرافی و کپی

عکاسی از اشیای کوچک (ماکروگرافی)

ابزارهای گوناگون ماکروگرافی

 لنزهای ماکرو

 استفاده از لنزهای نمای نزدیک

نورپردازی در عکس های ماکرو

کپی برداری از عکس و تابلوی نقاشی

فصل دهم : فیلترها

فیلترها یا صافی های عکاسی

 فیلترهای عکاسی سیاه و سفید

 فیلترهایی که مصارف عمومی دارند

 U.V  فیلتر ماوراء بنفش

 S.L  فیلتر نور آسمان

 P.L  فیلتر پولاریزه

 N.D  فیلتر غلظت خنثی

 Diffuser یا Soften  فیلترهای نرم کننده

 فیلترهای تزئینی

ضریب فیلتر

فصل یازدهم : فنون عرضه و نمایش

فنون عرضه و نمایش عکس

پاسپارتو و قاب کردن عکس

فصل دوازدهم : نمایش و ویرایش

برنامه های نمایش و ویرایش عکس

 ACDSee برنامه

 Adobe Photoshop برنامه

Adobe Photoshop Lightroom برنامه

نظرات() 
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :